Serotonine is een neurotransmitter die werkt doormiddel van een inhiberende werking. Een neurotransmitter wilt zeggen dat je te maken hebt met een stof dat bedoeld is voor het afgeven van signalen binnen de zenuwen. Door deze stof krijgen je zenuwen bepaalde impulsen en behalen of ervaren jouw zenuwen bepaalde activiteiten.

Om een duidelijk beeld te scheten van hetgeen wat serotonine nu verder inhoudt gaan we op deze pagina dieper in op het stofje als gelukshormoon. Daarnaast zullen we het serotoninesyndroom bespreken, wat voorkomt als je teveel van het stofje hebt.

Gelukshormoon

Serotonine is een stof dat invloed heeft op zeer veel zaken binnen het menselijk lichaam. Zo kan serotonine van invloed zijn namelijk op je nachtrust, eetlust en sekslust. Maar het kan ook voor andere zaken van invloed zijn zoals op de verwerking van pijnprikkels binnen jouw lichaam. Omdat serotonine op zoveel zaken van invloed kan zijn binnen het lichaam speelt het ook meteen een zeer directe rol bij de verslavingsgevoeligheid en agressiviteit van mensen. Eigenlijk kunnen wij op deze wijze stellen dat serotonine zwart-wit gezien een stofje is dat benodigd is binnen het menselijke lichaam om aan informatieoverdracht te doen binnen de verschillende zenuwcellen. Veel artsen willen het stofje ook wel gelukshormoon noemen, dit omdat het stofje binnen zoveel zaken een belangrijke rol speelt en zeer bepalend is voor het feit of jij je gelukkig of ongelukkig voelt.

Serotoninesyndroom

Sommige mensen hebben last van het zogenaamde serotoninesyndroom. Het serotoninesyndroom is een syndroom dan je kan oplopen wanneer je te maken hebt een vergiftiging doormiddel van serotonine. Het serotoninesyndroom kan je enkel en alleen oplopen wanneer je serotonine bevorderende medicijnen gebruikt en je lichaam hierdoor te maken krijgt met een overvloed aan serotonine binnen het lichaam. Een extra vergrote kans voor het oplopen van het serotoninesyndroom loop je wanneer je gebruik maakt van bijvoorbeeld SSRI of het MAO-Remmer. Serotonine verhogende medicijnen worden al snel uitgeschreven aan mensen die bijvoorbeeld in een depressie raken en men hiermee de positieve prikkels die in het leven zitten willen laten verhogen binnen het menselijk lichaam. Het gevaar hiervan is dat er steeds meer mensen te maken krijgen met het serotoninesyndroom en juist de artsen binnen de medische wereld vaak niet voldoende bekend zijn met de gevolgen van dit syndroom. Veel normale huisartsen herkennen het serotoninesyndroom dan ook niet gelijk en hierdoor stelt men deze diagnose vaak pas in een later stadium. Het serotoninesyndroom komt veelal vooral met klachten op het psychische vlak. Symptomen die hier bijvoorbeeld bij komen kijken zijn slapeloosheid, rusteloosheid en zelfs hyperactiviteit. Niet altijd hoeven de klachten zich door te zetten of kenbaar te maken doormiddel van psychisch klachten. Het is namelijk ook zeer goed mogelijk om te maken te krijgen met autonome klachten die wijzen op het serotoninesyndroom. Voorbeelden van deze klachten zijn onder anderen een hypo, roodheid van bepaalde huid zones (dit is veelal in het gezicht) en diarree. Zoals je leest zijn het zeer algemene klachten die ook kunnen duiden op eventuele andere ziektes en/of aandoeningen. Dit is ook de voornaamste reden dat veel artsen onbekend zijn met het serotoninesyndroom. Het is daarom verstandig wanneer je serotonine verhogende middelen neemt en te maken krijgt met dit soort klachten direct aan te geven bij de arts dat het wellicht een serotoninesyndroom kan zijn door het nemen van serotonine verhogende middelen.

Drugs en serotonine

Zoals eerder besproken is het mogelijk door serotonine verhogende middelen te gebruiken dat je te maken krijgt met het zogenaamde serotoninesyndroom. Sommige mensen zijn zich er echter niet van bewust dat men serotonine verhogende middelen tot zich nemen en vergissen zich in het feit dat dit enkel en alleen voorkomt in middelen door voorgeschreven zijn door een dokter. Juist omdat serotonine zorgt voor een verhogende prikkeling binnen de zenuwen en de omgevingsfactoren is serotonine een zeer belangrijke stof voor bepaalde drugs soorten. Eén van de meest bekende soorten drugs die zorgen voor een flinke toename van serotonine in het lichaam is XTC. XTC en andere drugssoorten waar ook serotonine verhogende middelen in opgenomen zijn kunnen dus ook zorgen voor het feit dat je te maken krijgt met het serotoninesyndroom.